Avís Legal, Política de privadesa, Cookies i Formulari Web

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de OKITUP, S.L. (d’ara endavant OKITUP), amb NIF núm.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon 931 763 976 oa l’e-mail [email protected].

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura i acceptació prèvia Íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, cal abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

El subministrament de dades personals i la compra de serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d’OKITUP, S.L: o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

OKITUP és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització deguda.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet destablir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

OKITUP queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al portal.

És absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tot i això, determinats serveis com l’adquisició de serveis requereixen omplir formularis de dades. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i els perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, us comuniquem que OKITUP, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

OKITUP es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a cap tipus de reclamació per aquest tipus d’accions . Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, i romanen vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’OKITUP i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

OKITUP no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries als dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a OKITUP qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne OKITUP per qualsevol reclamació derivada, directament o indirecta d’aquests fets.

OKITUP no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests.

OKITUP queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les condicions d’ús presents.

Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Girona .

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 15/05/2018. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a [email protected] oa www.lant-abogados.com.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’OKITUP i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-vos:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.

Per a quines finalitats demanem les dades que us sol·licitem.

Quina és la legitimació per al tractament.

Durant quant de temps els conservem.

A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.

Quins són els vostres drets.

1.- Responsable:

OKITUP, S.L. (B55185474)

Rambla de Joaquim Ruyra, 32

17300 Girona

[email protected]

2.- Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

FORMULARI DE CONTACTE

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Fins una vegada resulta la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·licite la baixa.

FORMULARI DE COMPRA

Finalitat: Gestionar les vostres comandes de compra i informar-vos de les nostres activitats, productes i serveis, així com enviar-vos comunicacions comercials dels nostres productes, serveis inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en fer la compra i emplenar el formulari de registre i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Fins que l’usuari registrat sol·licite la baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o dubtes.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça electrònica.

Conservació: Un cop resulta contestada la vostra petició per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament.

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

3.-Destinataris de les vostres dades

Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

4.- Drets en relació amb les vostres dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada daquest consentiment condiciona lexecució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.

Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.

Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.

Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5.- Cookies

Aquesta pàgina web únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a fins publicitaris.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d’anàlisi, us hem sol·licitat el vostre consentiment per al seu ús i facilitat informació d’aquestes, que en tot cas sinstal·laran passat un termini de temps prudencial perquè lusuari tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

6.- Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

7.-Actualització de les vostres dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de aquesta Web.

 


 

INFORMACIÓ DE L’ÚS DE COOKIES

Cookies

Les cookies són informacions breus que s’envien i s’emmagatzemen al disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les galetes es poden utilitzar per demanar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-vos els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (Cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (Cookies persistents). Les galetes poden ser pròpies o de tercers.

Hi ha diversos tipus de cookies:

Galetes tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, emplenament de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos , xarxes socials…).

Galetes de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració…).

Cookies d’anàlisi que permeten l’anàlisi anònima del comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació per tal de millorar els llocs web.

Galetes publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web.

Cookies de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web en base al comportament i hàbits de navegació d’usuari, d’on s’obté el perfil i permet personalitzar la publicitat que es mostra al navegador de l’usuari.

OKITUP utilitza galetes tècniques, de personalització i d’anàlisi, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal però capten hàbits de navegació per a fins estadístiques.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació us hem sol·licitat el vostre consentiment per al seu ús.

De tota manera, us informem que podeu activar o desactivar i aquestes cookies seguint les instruccions del vostre navegador d’Internet:

Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració.

Safari: Preferències -> Seguretat.

Opera: Eines -> Preferències -> Edita preferències > Cookies

Per a més informació, podeu consultar a l’Ajuda del vostre navegador oa les pàgines de suport dels mateixos:

Chrome: support.google.com

FireFox: support.mozilla.org

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Safari: http://www.apple.com

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 


 

FORMULARI DE CONTACTE

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES D’OKITUP

Finalitats: Respondre a les vostres sol·licituds i remetre informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic.

Legitimació: Consentiment de linteressat.

Destinataris: No estan previstes cessions de dades.

Drets: Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades i altres drets a [email protected].

Informació Addicional: Podeu ampliar la informació als apartats AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT d’aquesta mateixa pàgina.

FORMULARI DE COMPRA

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES D’OKITUP

Finalitats: Gestionar les vostres comandes de compra i informar-vos dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic.

Legitimació: Consentiment de lusuari. Interès legítim del responsable a mantenir informats els seus clients sobre els seus productes i serveis.

Destinataris: No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades i altres drets a [email protected].

Informació Addicional: Podeu ampliar la informació als apartats AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT d’aquesta mateixa pàgina.